Italian Corner Restaurant 
Set menu for group 

Code 1: 150k/pax

Pumkin soup

Fried vegetable springroll

Stir-fried Sapa vegetable

Grilled Fish with lemon grass on hot plate

Plate

Stir-fried chicken with cashewnut

Steam rice

Fruits salad

Code 2: 150k/pax

Pumkin soup

Fried vegetable springroll

Stir-fried Sapa vegetable

Grilled duck with honey on hot plate

Stir-fried fish with onion, mushroom and baby corn

Steam rice

Fruits salad

Code 3: 150k/pax

Patato soup

Papaya salad

Stir-fried Sapa vegetable

Grilled duck beef with lemon grass on hot plate

Stir-fried pork with onion and mushroom

Steam rice

Fruits salad

Code 4: 150k/pax

Patato soup

Papaya salad

Stir-fried Sapa vegetable

Grilled duck beef with lemon grass on hot plate

Stir-fried pork with onion and mushroom

Steam rice

Fruits salad

Code 5: 150k/pax

Patato soup

Garlic bread

Stir-fried Sapa vegetable

Chicken cury

Stir-fried fish with onion and Sapa mushroom

Steam rice

Fruits salad

Code 6: 150k/pax

Vegetable soup

Papaya salad

Stir-fried Sapa vegetable

Vegetable cury

Sauted tofu with tomato sauce

Fried eeg with onion

Steam rice

Fruits salad

Code 7: 150k/pax

Pumkin soup

Garlic bread

Stir-fried Sapa vegetable

Grilled fish with lemon grass on hot plate

Sweet and sour shrimp, onion, Sapa mushroom

Steam rice

Fruits salad

Code 8: 180k/pax

Pumkin soup

Garlic bread

Stir-fried Sapa vegetable

Grilled beef with lemon grass on hot plate

Stir-fried chicken with cashewnut

Sweet and sour shrimp

Steam rice

Fruits salad or banana cake with chocolate

Code 9: 180k/pax

Patato soup

Fried vegetable springroll

Stir-fried Sapa vegetable

Grilled fish with lemon grass on hot plate

Stir-fried shrimp with cashewnut

Sweet and sour pork, onion

Steam rice

Fruits salad or banana cake with chocolate

Code 10: 180k/pax

Vegetable soup

Papaya salads

Stir-fried Sapa vegetable

Grilled pork with lemon grass on hot plate

Stir-fried shrimp with cashewnut

Chicken cury

Steam rice

Fruits salad or banana cake with chocolate

Code 11: 210k/pax

French fried

Salmon hot pot or sturgon hot pot

Fruits salad

 

Code 12:  260k/pax

French fried

Salmon hot pot or sturgon hot pot

Salmon salad

Fruits salad

Code 13:  260k/pax

Patato soup

Russian salad

You choose pasta or pizza in the menu we offer wood fire pizza

Banana cake with hot chocolate

 

Enjoy your meal!
Note:
Những set menu có nem rán khách hàng có thể yêu cầu đổi sang nem tươi.
Để tránh sự trùng lặp với những bữa ăn trước của khách, khách hàng có thể yêu cầu đổi món cho phù hợp
Những khách hàng có yêu cầu đặc biệt: ăn chay, ăn kiêng, không ăn hải sản, không ăn được thịt bò, không ăn được dầu thực vật… vui lòng thông báo trước cho nhà hàng.